Voortman VB Pásové pily

Řezání profilů

Modelová řada CNC pásových pil Voortman VB je konstruována tak aby poskytla automatizované rovné i pokosové řezání řezy konstrukční oceli. Každý stroj je namontovaný na pevném rámu a je osazen nejnovější technologií se servomotory a kuličkovými šrouby. Řada VB řeže s optimální rychlostí a kvalitou pro maximální výrobní výkon.


  Rychlost přiblížení krmiva
  6m/min
  Maximální rychlost pilového pásu
  120m/min
  Maximální šířka (0 °)
  1,250mm
  Maximální šířka (45 °)
  850mm

  Procesy, které zvládá Voortman VB Pásové pily

  Aktivní / Inteligentní správa mezi-zásobníků
  Náš interně vyvinutý software VACAM je známý svým vysokým výkonem, pokud jde o automatizovanou manipulaci s materiálem a správu mezi-zásobníků. Aktivní správa mezi-zásobníků zajišťuje prioritní pozici pro první profil v řadě zatím co připravuje následující profily na mezi-zásobníku. Průběžným posouváním profilů směrem k nulové linii lze nakládat na manipulační systém (příčné dopravníky) nové profily, kde je nulová linie vždy poskytována materiálem. To výrazně zvyšuje vaši produktivitu a efektivitu, protože stroje nečekají v nečinném režimu na další profil nebo výrobní dávku.
  Automatické výměníky nástrojů
  K dokončení výroby postačí jediné stisknutí tlačítka. Po importu souborů DSTV nebo DSTV + (před-připravených řezných plánů) do výrobního seznamu našeho softwaru VACAM, se Vaše obsluha může plně soustředit na zakládání a odebírání materiálu na/ze systému. Aby bylo možné držet krok s pracovní rychlostí strojů, není nutný žádný manuální zásah.
  Doraz a upínání pro svazek materiálu
  Dorazový systém měření a upínání pro svazky umožňuje, prodejcům hutního materiálu, současným řezáním více profilů na délku značně zvýšit produkci. Dorazový systém zajistí vyrovnáním všech profilů jejich přesnou délku a poté upínání svazků zafixuje profily shora a ze stran.
  Dorazový měřící systém
  Dorazový měřící systém je extrémně rychlý systém, který je rovněž použitelný při řezání svazku s více profily. Tyto profily jsou polohované proti dorazové desce pro určení jejích přesné pozice. Po upnutí, se dorazový měřící systém zvedne a přesune do následující pozice dle seznamu cyklů VACAM.
  Editor VACAD
  Integrovaný editor VACAD umožňuje vaší obsluze vylepšit výstup vytvářením produktů nebo rychlým vylepšením a úravou produktu Rozhraní je snadno pochopitelné díky přímé funkčnosti Po několika dnech školení s technikem Voortman, bude obsluha schopná plně využívat výhod softwaru VACAM i editoru VACAD
  Jednoduché ovládání
  VACAM nabízí Vašim operátorům komplexní a snadno použitelné rozhraní, které umožňuje neustálou a efektivní výrobu. Jednou z klíčových vlastností VACAM-u je jasné oddělení mezi přípravou práce, výrobou a manuálním ovládáním strojů Pro každý režim použití jsou k dispozici data a požadované funkce na dosah ruky, což vám umožňuje provádět úkoly ve správném prostředí Řídící software VACAM je v oboru známý svou konsolidovanou grafickou prezentací výrobního procesu S VACAM-em máte jasný přehled o procesu, stavu výroby a v případě potřeby okamžitý přístup k on-line pomoci.
  Měřící systém s tlačným vozíkem
  Tlačný vozík je náš nákladově neefektivnější měřící systém. Vozík následuje Váš profil a současně sleduje polohu profilu v reálném čase. Profil je polohován poháněnými válci dopravníku. Tlačný vozík je často využíván v rozděleném systému MSI, kde pásová pila VB je umístěna po vrtací systému.
  Měřící válce
  Tento systém je nejrychlejší měřící systém profilů na trhu. Nepotřebnost podávacího vozíku umožňuje umístění následujícího profilu na vstupu stroje již v průběhu zpracování aktuálního profilu. Protože Váš profil je potřeba upnout jenom jednou, eliminuje se tím značná doba prostojů. Naše nejběžnější konfigurace, tzv spojený systém, kombinuje pásovou pilu s vrtacím centrem. V tomto případě mohou být použité měřící válce vrtacího systému pro oba stroje. Tento velice kompaktní systém vyžaduje omezený prostor a zajišťuje vysokou úroveň samostatnosti.
  Plně automatický pohyb profilů
  Plně automatický pohyb profilů v stroji je poskytován za účelem integrace stroje pro Multi-Systémovou-Integraci (MSI) s další automatickou linkou pro zpracování profilů. Náš / VACAM software ovládá vlečné zarážky se snímači nebo zvedacími kulisami, přepravující profily na vstupní válečkový dopravník a z výstupného válečkového dopravníku. Vybrané produkty pak budou automaticky vyrobené s nakoupených délek. Příčné dopravníky jsou schopné zvládnou více profilů, čímž je umožněn autonomní provoz stroje po značně dlouhou dobu.
  Různé aplikace řezání
  Řada pásových pil VB umožňuje použití různých typů pilových pásů s profily uloženými v operačním softwaru VACAM. Výměna pilového pásu je jednoduchý proces, který zabere méně než 15 minut času. Snadno použitelné individuální nastavení pily lze upravit za chodu, čímž se řada pásových pil VB stává extrémně flexibilní pro různé aplikace. Navíc je k dispozici speciální režim pro řezání velkých profilů, zabraňující sevření pilového pásu v profilech.
  Systém s měřícím a polohovacím vozíkem
  Vozík pro měření a polohování je nejoptimálnější systém pro zpracováním velkého množství malých kusů. Když měřící a polohovací vozík upne Váš profil na jeho konci, je okamžitě určena jeho délka. Měřicí a polohovací vozík dosáhne až k pilovému pásu a to z něj dělá ideální systém pro plně automatickou výrobu. V kombinaci se systémem odebírání krátkých kusů (SOKK) Vám umožňuje automaticky odstraňovat vyrovnávací řezy, zbytky materiálu a výrobky až do délky 1400mm. Měřící a polohovací vozík má jedinečnou vlastnost automatické rotace upínacích čelistí pro polohování různých profilů.
  VACAM Machine edition - software stroje
  Každý stroj ve výrobním programu firmy Voortman je řízen ovládacím softwarem VACAM. Všechny stroje sdílejí stejný „vzhled a chování“, což výrazně snižuje vaši křivku učení. V rámci otevřené platformy VACAM lze snadno vyměňovat výrobní data se softwarem ERP a MRP třetích stran, což poskytuje aktuální informace o průběhu vašich projektů. VACAM poskytuje grafické znázornění vašich pracovních toků a procesů v reálném čase a okamžitě analyzuje importované produkty. Software automaticky navrhne nejlepší řešení předvídatelných problémů. Tímto způsobem nebude vaše výroba přerušována, což povede ke zvýšení efektivity a doby běhu systému.
  VACAM v kanceláři
  Software VACAM je také dodáván v edici Office VACAM Office pracuje podobným způsobem jako verze v VACAM pro ovládání stroje a je určen k přípravě Vašich produktů na vyrobitelné položky. Uživatelské rozhraní je zaměřeno na přípravné činnosti a také poskytuje v reálném čase přehled o toku materiálu v systému, což umožňuje sledovat výrobní proces S VACAM Office jsou informace o výrobě k dispozici v celé společnosti.

  Technická specifikace

  Voortman VB řadaVoortman VB1050 Voortman VB1250
  Pracovní rozsah 0 ° mm500 x 1130 600 x 1250
  Pracovní rozsah 15 ° mm500 x 1060 600 x 1200
  Pracovní rozsah 30 ° mm500 x 925 600 x 1000
  Pracovní rozsah 45 ° mm500 x 725 600 x 850
  Pracovní rozsah 60 ° mm500 x 470 600 x 500
  Přibližovací rychlost m/min 66
  Pohon pilového pásu kW7,511
  Rychlost pilového pásu m/min 40 – 120 40 – 120
  Velikost pilového pásu mm54 x 1,6 67 x 1,6
  Sklon pilového pásu 55
  Hmotnost kg850010000

  Integrace do vaší výroby

  Nejrychlejší měřicí a přepravní systém profilů na trhu

  Systém pro odměřování délky podávacími válci využívá dva podávací válce pro posun materiálu. Pro přesné sledování pozice profilu jsou nainstalována dva měřící disky. Podávací válce se často používají kvůli prostoru požadovanému k instalaci a flexibilitě při integraci do většího systému. U systému s měřicími a podávacími válci je možné načíst další profil v okamžiku kdy předchozí profil prošel hranici příčných dopravníků.

  Protože podávací válec nemá vodící kolejnici, profily mohou do stroje vstupovat ze dvou stran. S Voortmanem máte na výběr jaký měřicích systém si zvolíte, což umožňuje přizpůsobit systém charakteristikám vaší skladbě výroby.

  Silný a robustní servo poháněný měřící a polohovací vozík pro zpracování mnoha malých dílů

  Voortman také nabízí silný a robustní servo poháněný měřící a polohovací vozík. Polohovací a měřící vozík je nejrychlejším dostupným měřícím vozíkem, který přizpůsobuje svojí rychlost celkové hmotnosti profilu. Díky tomu je vozík agilnější a bezpečnější pro obsluhu. Podavač drží materiál pomocí širokých čelistí, které se automaticky otáčí dle geometrie profilu. Tento měřicí systém je schopen pohybovat i těmi nejtěžšími profily bez ztráty stability.

  Polohovací a měřící vozík lze kombinovat s pásovou pilou VB - často s automatickým systémem pro odebírání krátkých kusů (SPRS), kde manipulátor upne všechny produkty až do délky 1400 mm již v průběhu řezání a pak jsou krátké kusy odeslané bokem. S polohovacím a měřícím vozíkem a se systémem pro odebírání krátkých kusů (SPRS), se vrtačka a pila stávají plně autonomními a srovnávací řezy se automaticky odhazují do samostatné nádoby. Před odchodem z pracoviště stačí na noc spustit poslední výrobní várku a ráno budou všechny produkty zpracovány a uloženy na výstupním příčným dopravníku.

  Velice výkonná možnost, excelentní pro řezání svazků

  Dorazový měřící systém je v kombinaci s pásovou pilou Voortman velice silná volba, která je vynikající pro řezání svazků. Profily jsou polohovány na dorazovou desku individuálně nebo jako svazek. Po upnutí profilů pilou a startu řezání na délku se dorazový systém automaticky přesune do následující pozice. Tímto způsobem zajišťuje dorazový systém vysoký výkon. Dorazový systém je použitelný i pro samostatné profily a i když je profil pořad v pile, může být následující profil založen na vstupní válečkový dopravník.

  Pásovou pilu řady VB s dorazovým měřícím systémem je také možné použít i v plně automatizovaném výrobním systému, označovaném jako MSI systém, s využitím toho nejlepšího s obou oblastí. Vysoko rychlostní řezání svazků a plně automatické zpracování oceli.

  Kombinace upínání svazků a dorazu pro svazky

  V případě že potřebujete ještě vyšší kontrolu při řezání svazků, můžete zkombinovat dorazový měřící systém s upínáním svazku a dorazem pro svazky. Doraz pro svazky je umístěn před svazek profilů, takže se profily ve svazku zarovnají. Pomocí upínání svazku, mohou být profily upnuté z horní strany, takže jsou zabezpečené před i v průběhu řezání.

  Snižte náklady lidské práce a zvyšte efektivitu

  Multi-systémová integrace (MSI) otevírá dveře pro plně automatizovanou výrobu, propojením strojů, příčných dopravníků, válečkových dopravníků, mezi-zásobníků materiálu a snímačů materiálu. Výrobní data stačí do stroje importovat pouze jednou a poté je MSI automaticky distribuuje na všechny stroje integrované ve vaší výrobní lince.

  VACAM rozhoduje o optimálním pohybu materiálu

  Na základě výroby, zákaznických preferencí a dostupného strojního zařízení v lince s MSI, VACAM automaticky rozhodne o optimální cestě k dosažení nejvyšší efektivity. MSI označuje konec přepravy surových profilů a polotovarů ze stroje na stroj. MSI znamená jeden integrovaný výrobní systém Prostřednictvím, společností Voortman vyvinutého CNC řídícího softwaru VACAM, který je instalován v každém stroji, můžete sledovat a monitorovat každý profil, výrobek a následující operace v reálném čase.

  Návrh Vašeho optimálního rozvržení

  Společně s Vámi a na základě Vašich současných nebo očekávaných výrobních charakteristik, jako typy profilů, délky vstupního materiálu a výrobků, počet procesů, pracovních hodin v týdnu a plánovaného rozpočtu, navrhuje tým Voortman celkové rozvržení výrobní linky.

  Integrovaný plán pro zajištění bezpečnosti a provozu Vaší výrobní linky

  Voortman, po instalaci stroje nebo výrobní linky, nainstaluje síť bezpečnostních opatření. Bezpečnostní opatření zahrnují světelné bariéry, nouzové lanka, tlačítka nouzového zastavení. Společnost Voortman si stanovila za jednu ze svých priorit dodávat bezpečnou výrobní linku, ale nezdržovat výrobu, pokud operátor potřebuje vstoupit do zabezpečené zóny. Toho je dosaženo použitím světelných závor umožňujících nakládání a vykládání materiálu, zatímco stroje pokračují ve své práci bez přerušení, a dodáváním dálkových ovladačů s tlumícím přepínačem, který může obsluha použít při provádění úkolů uvnitř bezpečnostní zóny.

  Hlavní výhody Voortman VB Pásové pily

  Automatické zakládání a odebírání
  Produktivita
  Po načtení DSTV a nebo DSTV+ (kompletní řezný plán) souborů do seznamu zpracování VACAM a založení surového materiálu na příčný dopravník (volitelné), může být výrobní proces stroje spuštěn jediným zatlačením tlačítka. Když už stroj pracuje tak Vaše obsluha nemusí dělat nic jiné pro podporu výrobního procesu než udržovat dostatečné množství surového materiálu na příčném vstupném dopravníku a odebírat hotové produkty z výstupního příčného dopravníku.
  Laser pro měření výšky
  Produktivita
  Po startu řezného cyklu se pilový pás pohybuje směrem k materiálu plnou rychlostí, až dokud laser pro detekci výšky nedosáhne vrchní část materiálu. V tomto bodě stroj přepne na požadovanou řeznou rychlost pro řezaný materiál. Urychlení pohybů mezi jednotlivými řezy omezuje dobu, po kterou stroj neřeže, což zvyšuje účinnost rady VB.
  Optimální chlazení pilového pásu pro delší životnost
  Vysoká kvalita
  Směs oleje a vzduchu je rozprašována na pilový pás pro jeho optimální chlazení. Mazání Vám zajistí maximální životnost pilového pásu s redukovanou potřebou čištění, protože se nepoužívá nadměrné množství chladící kapaliny. Olejová mlha umožňuje snadnější odstraňování pilin a také zvyšuje životnost stroje.
  Pohyblivý stůl pily - pilový pás je vždy zarovnaný s oblastí řezu
  Automatizace
  Charakteristickým rysem pásových pil Voortman řady VB je pohyblivý pilový stůl. Pilový pás a oblast řezu se pohybují společně a zůstávají v jedné linii, takže pila nikdy neřeže do stolu. To znamená že v průběhu životnosti stroje nemusíte stůl měnit. Pila i stůl se otáčejí plynule čím je umožněno řezání v každém požadovaném úhlu a když další řez ve várce je pokosový, stůl se automaticky sníží pro volnou rotaci na další úhel zpracování.
  Programovatelná rotace pro pokosové řezy
  Automatizace
  Když řada VB nastaví úhel pro pokosové řezání na další řez ve várce, stroj automaticky sníží stůl pro bezkontaktní rychlou rotaci. Jakýkoliv úhel může být plynule nastaven a před začátkem řezání zajištěn na místě kotoučovou brzdou. Pokosové řezy na modelech VB jsou možné od 45 °/ 60 ° nebo -60 ° až 45 °.
  Projekční světlo nad pilovým pásem pro přesné umístění
  Vysoká kvalita
  Řada VB je vybavena LED světlem promítajícím pilový pás v místě řezu na Vašem profilu. Na rozdíl od linky tvořené laserem, zajišťuje použití metody promítání s LED světlem viditelné a přesné umístění pilového pásu na produkt který má být zpracován. Tato funkce je užitečná, když je linie řezu označena manuálně nebo na jiném stroji a Vaše obsluha potřebuje nastavit těžký profil přesně pod pilový pás.
  Systém pro odebírání krátkých kusů (SPRS)
  Produktivita
  Řada VB může být osazena systémem pro odebírání krátkých kusů (SOKK) (AJ - SPRS), takže, při zachování automatizované výroby, lze automaticky odebírat odřezky i malé výrobky. Všechny produkty až do délky 1400 mm jsou v průběhu řezání upnuty, přeneseny z místa řezu a odeslané bokem. Vyrovnávací řezy a výrobky menší než 250 mm padají do sběrné nádoby. Systém por odebírání krátkých kusů je dostupný se systémem měření s polohovacím vozíkem.
  Výběr měřícího systému
  Všestrannost
  Voortman nabízí 4 různé měřící systémy společně s řadou VB (polohovací vozík, tlačný vozík, dorazový systém, měřící válce), takže může poskytnout optimální měřící systém dle potřeb Vaší výroby. Každý systém má unikátní vlastnosti, díky nimž je nejlepším řešením pro různé typy výrobců nebo prodejců hutního materiálu. Voortman Vám rád pomůže s analýzou Vašich specifických výrobních požadavků a doporučením ideálního systému pro maximalizaci výroby a snížení výrobních nákladů.
  Na tomto stroji se postupně pracuje
  Informace budou přidávány postupně
  Tvorba webu Asimary s.r.o.