servis

Rychle reagujte a minimalizujte prostoje! Pokud určitý problém nelze na dálku vyřešit naším oddělením podpory, máme dvě možnosti, jak na to. Vzdálenou službou nebo službou na místě.

Údržba

Chcete-li prodloužit životnost vašeho stroje a zabránit zbytečným prostojům, je nezbytná pravidelná kontrola údržby. Inženýři specializované údržby provádějí komplexní kontroly na základě inspekčních seznamů generovaných pro každý konkrétní typ stroje.

Naplánujeme to

Můžete se soustředit na své hlavní podnikání, zatímco my se postaráme o plánování a provedení údržby. Inspekce budou naplánovány zhruba ve stejnou dobu každý rok. Budeme vás kontaktovat předem, aby bylo možné naplánovat a naplánovat prostoje. Počet návštěv ročně potřebných bude projednán s vaším správcem účtu a bude naplánován podle vašich potřeb.
Tvorba webu Asimary s.r.o.