Voortman V630

Vrtání a frézování profilů ve třech osách

Voortman V630 má 3 nezávislé vrtací hlavy pro výrobce kteří potřebují maximální výkon. Stroj může současně vrtat stojinu i pásnice, což výrazně snižuje potřebu lidské práce a provozní náklady v průběhu výroby. Každá vrtací jednotka má vlastní 5-ti polohový automatický výměník nástrojů pro vrtáky s karbidovou špičkou, HSS vrtáky, závitníky, nástroje pro zahlubování, značení a popisování nebo pro značení středových značek na jediném výrobním seznamu. V630 je dokonalou volbou pro spojené pilo-vrtací systémy i pro velké plně automatizované linky pro zpracování profilů.

Simultánní zpracování

Maximalizujte produktivitu se spolehlivým vrtacím systémem V630 osazeným třemi nezávislými vrtacími hlavami. Robustní a spolehlivá technologie pro vrtání dokáže zpracovávat stojinu i pásnice současně s výrazným snížením potřeby lidské práce a provozních nákladů ve Vaší výrobě. Každá ze třech vrtacích hlav má svůj vlastní automatický výměník nástrojů pro až 5 nástrojů, což rozšiřuje možnosti automatického zpracování pro širokou škálu procesů. Řídící software VACAM od společnosti Voortman optimalizuje postup a sekvence při výměně nástrojů a tím zvyšuje efektivitu stroje.

Čtyři značené strany

Stroj pro vrtání profilů Voortman V630 může být osazen jednotkou pro popisování a značení ze spodní strany, což šetří čas a peníze při sestavováni a montáži. Zatímco 3 vrtací hlavy mohou dosáhnout na 3 strany profilu současně, lze nainstalovat samostatnou spodní značkovací jednotku, která označuje podrobné popisování dílů na spodní straně stojiny. To urychluje montáž ve vaší výrobě nebo na místě montáže s méně chybami než při ručním značení. Značení je vždy viditelné, dokonce i pro tryskání nebo lakování. Jednotka pro značení a popisování je nenáročná na údržbu a karbidové popisovací špičky lze snadno vyměnit.

Stabilní zpracování s vysokou kvalitou

Robustná konstrukce

Stroj V630 je vyroben z prémiových komponentů nejvyšší kvality jež jsou zárukou přesnosti a stability. Na základě stability stroje může být dosaženo menších tolerancí a zlepšení kvality výrobků. Komponenty pocházejí od dobře známých značek jako Rexroth, Siemens a Festo.


  Pracovní šířka (max.)
  1,250mm
  Provozní výška (max.)
  600mm
  Vrtací jednotky
  3ks
  Nástroje
  3X5ks

  Procesy, které zvládá Voortman V630

  Aktivní / Inteligentní správa mezi-zásobníků
  Náš interně vyvinutý software VACAM je známý svým vysokým výkonem, pokud jde o automatizovanou manipulaci s materiálem a správu mezi-zásobníků. Aktivní správa mezi-zásobníků zajišťuje prioritní pozici pro první profil v řadě zatím co připravuje následující profily na mezi-zásobníku. Průběžným posouváním profilů směrem k nulové linii lze nakládat na manipulační systém (příčné dopravníky) nové profily, kde je nulová linie vždy poskytována materiálem. To výrazně zvyšuje vaši produktivitu a efektivitu, protože stroje nečekají v nečinném režimu na další profil nebo výrobní dávku.
  Automatické výměníky nástrojů
  K dokončení výroby postačí jediné stisknutí tlačítka. Po importu souborů DSTV nebo DSTV + (před-připravených řezných plánů) do výrobního seznamu našeho softwaru VACAM, se Vaše obsluha může plně soustředit na zakládání a odebírání materiálu na/ze systému. Aby bylo možné držet krok s pracovní rychlostí strojů, není nutný žádný manuální zásah.
  Číslování
  Číslování zbavuje obsluhu ručního zápisu čísel a kódů. Ušetří vám to značné množství času a nákladů. Číslování znamená vytvoření čísel nebo znaků na výrobek pro další zpracování. Zvyšuje sledovatelnost vašich profilů, takže vaše výroba je méně náchylná k chybám.
  Doraz a upínání pro svazek materiálu
  Dorazový systém měření a upínání pro svazky umožňuje, prodejcům hutního materiálu, současným řezáním více profilů na délku značně zvýšit produkci. Dorazový systém zajistí vyrovnáním všech profilů jejich přesnou délku a poté upínání svazků zafixuje profily shora a ze stran.
  Editor VACAD
  Integrovaný editor VACAD umožňuje vaší obsluze vylepšit výstup vytvářením produktů nebo rychlým vylepšením a úravou produktu Rozhraní je snadno pochopitelné díky přímé funkčnosti Po několika dnech školení s technikem Voortman, bude obsluha schopná plně využívat výhod softwaru VACAM i editoru VACAD
  Frézování
  Frézování je proces, při kterém frézovací nástroj odřezává rotačním pohybem materiál. Stejně jako u vrtání, je toto možné s širokou škálou různých nástrojů s různými průměry a různými tvrdostmi. Frézování se používá pro různé účely, ale většinou pro tři různé typy otvorů: nadměrné kruhové otvory, které nelze vyvrtat, drážky pro spoje, které vyžadují flexibilitu při montáži, a obdélníkové otvory.
  Jednoduché ovládání
  VACAM nabízí Vašim operátorům komplexní a snadno použitelné rozhraní, které umožňuje neustálou a efektivní výrobu. Jednou z klíčových vlastností VACAM-u je jasné oddělení mezi přípravou práce, výrobou a manuálním ovládáním strojů Pro každý režim použití jsou k dispozici data a požadované funkce na dosah ruky, což vám umožňuje provádět úkoly ve správném prostředí Řídící software VACAM je v oboru známý svou konsolidovanou grafickou prezentací výrobního procesu S VACAM-em máte jasný přehled o procesu, stavu výroby a v případě potřeby okamžitý přístup k on-line pomoci.
  Měření šířky profilu
  Šířka vašeho profilu se měří během jeho upínání. Náš software VACAM zajišťuje shodu mezi skutečnou a naprogramovanou šířkou profilu. Rovněž kompenzuje případné tolerance.
  Měření výšky stojiny a pásnice
  Před zpracováním se automaticky změří výška stojiny a pásnice Vašeho profilu, aby se kompenzovali problémy s tolerancemi frézování. Náš software VACAM podle potřeby automaticky kompenzuje měření od okraje nebo od středu. To zvyšuje přesnost zpracování, což vede k bezproblémové montáži během fáze stavby.
  Modul popisování a značení
  Tento stroj dokáže automaticky označit a popsat váš materiál, aby se zabránilo lidským chybám, které se často vyskytují při ručním popisování. Je to jeden z nejvíc časově náročných pracných procesů. Pro ruční značení a popisování musí být profil změřen ručně, musí být porovnán s výkresem nebo souborem až poté může být provedeno značení. Často pak druhá osoba ověří, zda je značení provedeno správně. Náš software VACAM čte informace pro značení a popisování přímo ze souborů DSTV a převádí je na vnější obrysy, středové body nebo kompletní značení a popisování. Tím se zvýší Vaše přesnost, sníží se mzdové náklady a Vaše celkové náklady budou minimalizovány.
  Plně automatický pohyb profilů
  Plně automatický pohyb profilů v stroji je poskytován za účelem integrace stroje pro Multi-Systémovou-Integraci (MSI) s další automatickou linkou pro zpracování profilů. Náš / VACAM software ovládá vlečné zarážky se snímači nebo zvedacími kulisami, přepravující profily na vstupní válečkový dopravník a z výstupného válečkového dopravníku. Vybrané produkty pak budou automaticky vyrobené s nakoupených délek. Příčné dopravníky jsou schopné zvládnou více profilů, čímž je umožněn autonomní provoz stroje po značně dlouhou dobu.
  Rychlé karbidové vrtání
  Vrtací jednotka stroje je vhodná pro rychlé karbidové vrtání, jehož hlavní výhodou je vysoká dosažitelná rychlost vrtání. Voortman používá pro každý stroj jiný typ vrtacích jednotek, v závislosti na zamýšlené funkčnosti. Všechny vrtací jednotky jsou dokáží pracovat s celo-karbidovými vrtáky nebo s vrtáky s karbidovou špičkou. Vrtné jednotky se pohybují k materiálu optimalizovanou cestou s minimálními tolerancemi při nejvyšší možné rychlosti Díky tomu je celkový proces vrtání nejrychlejší na trhu
  VACAM Machine edition - software stroje
  Každý stroj ve výrobním programu firmy Voortman je řízen ovládacím softwarem VACAM. Všechny stroje sdílejí stejný „vzhled a chování“, což výrazně snižuje vaši křivku učení. V rámci otevřené platformy VACAM lze snadno vyměňovat výrobní data se softwarem ERP a MRP třetích stran, což poskytuje aktuální informace o průběhu vašich projektů. VACAM poskytuje grafické znázornění vašich pracovních toků a procesů v reálném čase a okamžitě analyzuje importované produkty. Software automaticky navrhne nejlepší řešení předvídatelných problémů. Tímto způsobem nebude vaše výroba přerušována, což povede ke zvýšení efektivity a doby běhu systému.
  VACAM v kanceláři
  Software VACAM je také dodáván v edici Office VACAM Office pracuje podobným způsobem jako verze v VACAM pro ovládání stroje a je určen k přípravě Vašich produktů na vyrobitelné položky. Uživatelské rozhraní je zaměřeno na přípravné činnosti a také poskytuje v reálném čase přehled o toku materiálu v systému, což umožňuje sledovat výrobní proces S VACAM Office jsou informace o výrobě k dispozici v celé společnosti.
  Vrtání, závitování, zahlubování
  Hlavní výhodou vrtání je vytváření vysoce kvalitních otvorů různých průměrů do různých tlouštěk materiálu. Vytvoření zapuštění, odjehlení hran vrtaného otvoru, řezání závitů a zahlubování může být provedeno v jediném samostatném cyklu zpracování. Za pomoci automatické výměny vrtáků s karbidovou špičkou, celo-karbidových vrtáků, HSS vrtáků, závitníků, záhlubníků a značících nástrojů je manuální práce redukovaná a následné procesy zjednodušené.
  Značení a popisování frézováním
  Manuální značení je časově náročný, pracný a k chybám náročný proces. Tento stroj automatizuje proces popisování i značení a předchází lidským chybám během dalšího zpracování. Značení a popisování frézováním vytváří vysoce kvalitní a přesné značky, které zůstávají viditelné i po tryskání, lakování nebo pozinkování. Hloubku frézování lze upravit pomocí našeho vlastního nástroje pro značení a popisování Voortman.
  Značení středícími body
  Značení středícími body poskytuje vodítko při dalším zpracování, jako například svařování Jedná se o nejjednodušší a nejrychlejší způsob označení vašich výrobků umožňující úsporu času a nákladů Středící body mohou rovněž naznačovat místo další operace, která je mimo možnosti tohoto stroje Značení středícími body vytváří velice malé odvrtané body, provedené vrtací jednotkou na tomto stroji

  Technická specifikace

  Voortman V630Voortman V630/1000Voortman V630/1250
  Pracovní rozsah mm450 x 1050 600 x 1250
  Hmotnost polohování kg 13200 19800
  Vrtání a polohováníServo motory
  Rychlost polohování osa X m/min 4242
  Rychlost polohování osa Y m/min 3535
  Rychlost polohování osa Z m/min 3535
  Vrtací jednotky 33
  Nominální výkon kW3030
  Rychlost ot/min (plynule) 0 – 2500 0 – 2500
  Automatický výměník nástrojů 3 x 5 3 x 5
  Uchycení nástrojů SK40SK40
  Průměr vrtáků mm5-40 5-40
  Řezání závitů M6 - M30 M6 - M30
  Hmotnost kabiny kg1100014000

  Integrace do vaší výroby

  Nejrychlejší měřicí a přepravní systém profilů na trhu

  Systém pro odměřování délky podávacími válci využívá dva podávací válce pro posun materiálu. Pro přesné sledování pozice profilu jsou nainstalována dva měřící disky. Podávací válce se často používají kvůli prostoru požadovanému k instalaci a flexibilitě při integraci do většího systému. U systému s měřicími a podávacími válci je možné načíst další profil v okamžiku kdy předchozí profil prošel hranici příčných dopravníků.

  Protože podávací válec nemá vodící kolejnici, profily mohou do stroje vstupovat ze dvou stran. S Voortmanem máte na výběr jaký měřicích systém si zvolíte, což umožňuje přizpůsobit systém charakteristikám vaší skladbě výroby.

  Silný a robustní servo poháněný měřící a polohovací vozík pro zpracování mnoha malých dílů

  Voortman také nabízí silný a robustní servo poháněný měřící a polohovací vozík. Polohovací a měřící vozík je nejrychlejším dostupným měřícím vozíkem, který přizpůsobuje svojí rychlost celkové hmotnosti profilu. Díky tomu je vozík agilnější a bezpečnější pro obsluhu. Podavač drží materiál pomocí širokých čelistí, které se automaticky otáčí dle geometrie profilu. Tento měřicí systém je schopen pohybovat i těmi nejtěžšími profily bez ztráty stability.

  Polohovací a měřící vozík lze kombinovat s pásovou pilou VB - často s automatickým systémem pro odebírání krátkých kusů (SPRS), kde manipulátor upne všechny produkty až do délky 1400 mm již v průběhu řezání a pak jsou krátké kusy odeslané bokem. S polohovacím a měřícím vozíkem a se systémem pro odebírání krátkých kusů (SPRS), se vrtačka a pila stávají plně autonomními a srovnávací řezy se automaticky odhazují do samostatné nádoby. Před odchodem z pracoviště stačí na noc spustit poslední výrobní várku a ráno budou všechny produkty zpracovány a uloženy na výstupním příčným dopravníku.

  Snižte náklady lidské práce a zvyšte efektivitu

  Multi-systémová integrace (MSI) otevírá dveře pro plně automatizovanou výrobu, propojením strojů, příčných dopravníků, válečkových dopravníků, mezi-zásobníků materiálu a snímačů materiálu. Výrobní data stačí do stroje importovat pouze jednou a poté je MSI automaticky distribuuje na všechny stroje integrované ve vaší výrobní lince.

  VACAM rozhoduje o optimálním pohybu materiálu

  Na základě výroby, zákaznických preferencí a dostupného strojního zařízení v lince s MSI, VACAM automaticky rozhodne o optimální cestě k dosažení nejvyšší efektivity. MSI označuje konec přepravy surových profilů a polotovarů ze stroje na stroj. MSI znamená jeden integrovaný výrobní systém Prostřednictvím, společností Voortman vyvinutého CNC řídícího softwaru VACAM, který je instalován v každém stroji, můžete sledovat a monitorovat každý profil, výrobek a následující operace v reálném čase.

  Návrh Vašeho optimálního rozvržení

  Společně s Vámi a na základě Vašich současných nebo očekávaných výrobních charakteristik, jako typy profilů, délky vstupního materiálu a výrobků, počet procesů, pracovních hodin v týdnu a plánovaného rozpočtu, navrhuje tým Voortman celkové rozvržení výrobní linky.

  Integrovaný plán pro zajištění bezpečnosti a provozu Vaší výrobní linky

  Voortman, po instalaci stroje nebo výrobní linky, nainstaluje síť bezpečnostních opatření. Bezpečnostní opatření zahrnují světelné bariéry, nouzové lanka, tlačítka nouzového zastavení. Společnost Voortman si stanovila za jednu ze svých priorit dodávat bezpečnou výrobní linku, ale nezdržovat výrobu, pokud operátor potřebuje vstoupit do zabezpečené zóny. Toho je dosaženo použitím světelných závor umožňujících nakládání a vykládání materiálu, zatímco stroje pokračují ve své práci bez přerušení, a dodáváním dálkových ovladačů s tlumícím přepínačem, který může obsluha použít při provádění úkolů uvnitř bezpečnostní zóny.

  Hlavní výhody Voortman V630

  Automatické číslování pro rozpoznávání dílů
  Automatizace
  Model může být vybaven hydraulickou číslovací jednotkou VN36, která umožňuje ražení znaků na díly. To usnadňuje identifikaci dílu v další výrobě a stále udržuje přesné rozpoznání dílu. Číslovací jednotka se skládá z rotujícího disku s 36-ti vyměnitelnými znaky s výškou 10 mm. Znaky, značené číslovací hydraulickou jednotku, jsou viditelné po tryskání i lakování.
  Automatický výměník nástrojů (V630)
  Automatizace
  Každá vrtací hlava na stroji má svůj vlastní 5-ti polohový automatický výměník nástrojů pro celkem 15 nástrojů - vrtáky s karbidovou špičkou, vrtáky HSS, závitníky, nástroje pro zahlubování, značení a popisování, značení středovými značkami atd. Objednávání nástrojů je rychlé a snadné s oddělením náhradních dílů a spotřebního materiálu společnosti Voortman, které doporučí nejlepší dostupné nástroje pro váš stroj. Více nástrojů dostupných v měniči nástrojů znamená zvýšenou flexibilitu a svobodu provádět širokou škálu procesů na stroji. Díky všem automatizovaným funkcím není obsluha u vrtačky potřebná.
  Pro vysokou produktivitu zpracovávejte více stran současně
  Produktivita
  Robustní konstrukce umožňuje vrtacím jednotkám pracovat současně v těsné blízkosti, a to i na velmi malých profilech. Špičková high-end kvalita sestavení stroje znamená, že pohyby jedné vrtací jednotky nebudou mít vliv na operace prováděné ostatními vrtacími jednotkami.
  Robustní stroj s vysoce kvalitních komponentů
  Vysoká kvalita
  Stroj je vyroben z prémiových komponentů nejvyšší kvality zlepšující jeho přesnost a stabilitu. Na základě stability stroje lze udržovat přesné tolerance a zlepšovat kvalitu výrobků. Komponenty pocházejí od dobře známých značek jako Rexroth, Siemens a Festo. Komponenty mají dlouhou životnost a náhradní díly jsou k dispozici ve strategických globálně umístěných skladech.
  Současné zpracování pásnic a stojiny pro vysokou produktivitu
  Produktivita
  Maximalizujte produktivitu se spolehlivým vrtacím systémem Voortman osazeným třemi nezávislými vrtacími hlavami. Robustní a spolehlivá technologie pro vrtání dokáže zpracovávat stojinu i pásnice současně s výrazným snížením potřeby lidské práce a provozních nákladů ve Vaší výrobě. Každá ze třech vrtacích hlav má svůj vlastní automatický výměník nástrojů pro až 5 nástrojů, což rozšiřuje možnosti automatického zpracování pro širokou škálu procesů.
  Systém odměřování s podávacími válci pro rychlé a přesné měření i zpracování
  Produktivita
  Proslulý systém odměřování s podávacími válci Voortman je jedním z nejrychlejších a nejpřesnějších dostupných měřících systémů. Profily jsou před vrtáním bezpečně upnuté velkou kontaktní plochou mezi dvěma poháněnými a dvěma přítlačnými válci. Dva měřící kotouče udržují přesné polohování Vašeho profilu i v průběhu jeho nejrychlejšího pohybu přes vrtací systém. Vzhledem k tomu že profily musí být upnuté pouze jednou, značně zkrátíte čas čekání.
  Zpracování všech 3D tvarů
  Všestrannost
  Stroj může zpracovávat následující profily: I-profily, H-profily, U-profily, pásovou ocel, L-profily, T-profily, čtverhranné a obdélníkové trubky. Pro tyto profily jsou ve stroji integrovaná nastavení pro zpracování bez ručního programování v softwaru, což vám ušetří spoustu času. K dispozici jsou funkce pro zpracování malých profilů a automatické provádění více operací, což snižuje náklady na pracovní sílu a dodací lhůty pro vaše projekty.
  Úspora času a snižování nákladů s popisováním a značením ze 4 stran
  Produktivita
  Stroj může být osazen jednotkou pro popisování a značení ze spodní strany, což šetří čas a peníze při sestavováni dílů ve Vaší výrobě. Zatímco otočná vrtací hlava může dosáhnout na 3 strany profilu, lze instalovat samostatnou spodní značkovací jednotku, která podrobně označuje a popisuje díly ze spodní strany stojiny. To urychluje sestavování dílů ve vaší výrobě nebo na místě montáže s méně chybami než při ručním značení. Značení je vždy viditelné, dokonce i pro tryskání nebo lakování.
  Na tomto stroji se pracuje
  Informace budou přidávány postupně
  Tvorba webu Asimary s.r.o.