Voortman V325

Vrtání, pálení a frézování těžkých plechů (průchozí)

S masivní vrtací hlavou a automatickým výměníkem pro 20 nástrojů je Voortman V325 nezbytným zařízením pro vrtání, pálení a frézování těžkých plechů. Je schopen zpracovávat plechy s tloušťkou až do 100 mm a vrtat otvory až do průměru 70 mm, což Vám ušetří čas ve srovnání s frézováním velkých průměrů do silných plechů. Rychle zvyšte svou kapacitu a úroveň automatizace s pomocí funkcí, jako je automatické odebírání plechů, automatické odjehlování, 3D pálení úkosů a 4.0 pálení plamenem. Můžete se spolehnout, že V325 bude tahounem, který Váš výrobní podnik potřebuje k růstu.


  Provozní délka (max.)
  12m
  Tloušťka plechu (max.)
  100mm
  Pracovní šířka (max.)
  3m
  Průměr vrtáku (max.)
  70mm

  Procesy, které zvládá Voortman V325

  Dva nezávislé polohovací vozíky
  Dva nezávislé polohovací vozíky plech upnou a posunují ho napříč strojem. Geometrie polohovacího vozíku a upínacích svorek je programu pro přípravu řezných plánů přesně známá, čímž je zajištěno že odpad vzniklý úchytem svorek je minimalizován. Dva nezávislé vozíky se pohybují podél systému vysoce přesného lineárního vedení s ozubnicí a pastorkem se šikmým ozubením a jsou poháněny servopohonem. Oba vozíky mohou dojet až na konec výstupní zóny, což zajišťuje že lze zpracovat cele plechy najednou bez nutnosti pře-polohování.
  Frézování
  Frézování je proces, při kterém frézovací nástroj odřezává rotačním pohybem materiál. Stejně jako u vrtání, je toto možné s širokou škálou různých nástrojů s různými průměry a různými tvrdostmi. Frézování se používá pro různé účely, ale většinou pro tři různé typy otvorů: nadměrné kruhové otvory, které nelze vyvrtat, drážky pro spoje, které vyžadují flexibilitu při montáži, a obdélníkové otvory.
  Jednoduché ovládání
  VACAM nabízí Vašim operátorům komplexní a snadno použitelné rozhraní, které umožňuje neustálou a efektivní výrobu. Jednou z klíčových vlastností VACAM-u je jasné oddělení mezi přípravou práce, výrobou a manuálním ovládáním strojů Pro každý režim použití jsou k dispozici data a požadované funkce na dosah ruky, což vám umožňuje provádět úkoly ve správném prostředí Řídící software VACAM je v oboru známý svou konsolidovanou grafickou prezentací výrobního procesu S VACAM-em máte jasný přehled o procesu, stavu výroby a v případě potřeby okamžitý přístup k on-line pomoci.
  Pálení plazmou
  Pálení plazmou je mnohem rychlejší než dělení plamenem v nižším rozsahu tlouštěk u normální ocele (3mm až 25 mm). Investiční náklady na plazmový stroj stejné velikosti jsou o 75% nižší než na vysoce výkonný vláknový laser (fiber laser) při zachování nebo překonání řezných rychlostí při střední tloušťce materiálu (12 mm) a vyšší. U středně silných až silných nerezových ocelí, kde není možné použít pálení kyslíkovým plamenem, je plazma zdaleka upřednostňovanou technologií dělení.
  Plazmové 3D pálení úkosů
  Očekává se, že více než 30% Vašich výrobků vyžaduje zkosenou hranu pro účely další přípravy svarů. V dnešní době, s nedostatkem pracovních sil a zvýšenými požadavky na produktivitu, je potřeba tuto práci přesunout směrem k pálicímu stroji, kde je příprava svarů vytvořena sofistikovanou a přesnou plazmovou 3D hlavou Voortman, což eliminuje manuální práci a přesuny ve vaší výrobě. S 3D hlavou jste schopni zpracovat množství vysoce-kvalitních úkosů a příprav svarů (A, V, X, Y a K). Vaše zpracované díly jsou okamžitě připravené pro montáž a svařování bez dalších manuálních operací, což eliminuje lidskou manipulaci a chyby.
  Plazmové značení a popisování
  Výhodou značení plazmou je vytvoření vysoce kvalitních a přesných značek se stejnou plazmovou jednotkou, která se používá pro řezání plazmou na tomto stroji. Hloubka značení je nastavitelná v našem softwaru VACAM. Tento stroj automatizuje proces značení, zatím co manuální značení je časově náročný, pracný a k chybám náchylný proces.
  Pokročilý software pro přípravu řezných plánů
  Aby se zvýšila Vaše optimalizace materiálu a efektivita pálení, jsou všechny stroje Voortman pro pálení plechů vybaveny pokročilým softwarem pro přípravu řezných plánů SigmaNest. Pokročilé algoritmy tvorby řezných plánů zajišťují lepší využití plechu s minimálním odpadem při současné optimalizaci času cyklu pálení. Voortman dodává SigmaNEST do všech strojů pro pálení plechů, protože jak víte, vnikající program pro tvorbu řezných plánu je stejně důležitý jako samotný stroj.
  Přesný pohyb v osách X a Y
  Pro splnění Vašich požadavků na kvalitu pálení je důležité, aby byl pohyb v osách X a Y stabilní a plynulý s minimálními vibracemi. Proto Voortman učinil další krok s přenosovými systémy téměř bez vůle zajišťujícími hladký povrch řezu. Pohyb v ose X je umožněn pomocí hřebenového převodu s pastorkem v provedení se šikmým ozubením a sníženou vůli, což zajišťuje vyšší přesnost a dynamičtější pohyb ve srovnání s ozubeným převodem s pastorkem a rovným ozubením. Dynamika je plně optimalizovaná, zrychlení/zpomalení je vyvážené a vibrace jsou minimalizovány, což vytváří řeznou plochu s nízkou drsností a přesný výpalek.
  Řezání plamenem
  Hlavní výhodou řezání kyslíkovým plamenem jsou nízké provozní náklady a nízké související finanční výdaje. Díky snadnému přepínání mezi plazmou a pálením plamenem můžete zpracovávat širokou škálu tlouštěk. Společně s revolučním hořákem pro pálení plamenem a jeho vestavěnými funkcemi s automatickou regulací výšky je zajištěn rychlý pálicí cyklus s minimálními prostoji.
  Technologie TRUEVOLT
  Voortman „Truevolt“ technologie je zodpovědná za zajištění konstantní kvality pálení a maximální životnosti spotřebních dílů jako část Technologie Bezprostředního Pálení. Maximální životnost spotřebních dílů znamená méně manuální činnosti a tudíž méně prostojů stroje. „Truevolt“ koriguje přesné napětí oblouku. Měřením napětí oblouku je možné, během zpracování vašeho výrobku, určit a udržovat optimální výšku řezu.
  VACAM Machine edition - software stroje
  Každý stroj ve výrobním programu firmy Voortman je řízen ovládacím softwarem VACAM. Všechny stroje sdílejí stejný „vzhled a chování“, což výrazně snižuje vaši křivku učení. V rámci otevřené platformy VACAM lze snadno vyměňovat výrobní data se softwarem ERP a MRP třetích stran, což poskytuje aktuální informace o průběhu vašich projektů. VACAM poskytuje grafické znázornění vašich pracovních toků a procesů v reálném čase a okamžitě analyzuje importované produkty. Software automaticky navrhne nejlepší řešení předvídatelných problémů. Tímto způsobem nebude vaše výroba přerušována, což povede ke zvýšení efektivity a doby běhu systému.
  VACAM v kanceláři
  Software VACAM je také dodáván v edici Office VACAM Office pracuje podobným způsobem jako verze v VACAM pro ovládání stroje a je určen k přípravě Vašich produktů na vyrobitelné položky. Uživatelské rozhraní je zaměřeno na přípravné činnosti a také poskytuje v reálném čase přehled o toku materiálu v systému, což umožňuje sledovat výrobní proces S VACAM Office jsou informace o výrobě k dispozici v celé společnosti.
  Vrtání, závitování, zahlubování
  Hlavní výhodou vrtání je vytváření vysoce kvalitních otvorů různých průměrů do různých tlouštěk materiálu. Vytvoření zapuštění, odjehlení hran vrtaného otvoru, řezání závitů a zahlubování může být provedeno v jediném samostatném cyklu zpracování. Za pomoci automatické výměny vrtáků s karbidovou špičkou, celo-karbidových vrtáků, HSS vrtáků, závitníků, záhlubníků a značících nástrojů je manuální práce redukovaná a následné procesy zjednodušené.
  Značení a popisování frézováním
  Manuální značení je časově náročný, pracný a k chybám náročný proces. Tento stroj automatizuje proces popisování i značení a předchází lidským chybám během dalšího zpracování. Značení a popisování frézováním vytváří vysoce kvalitní a přesné značky, které zůstávají viditelné i po tryskání, lakování nebo pozinkování. Hloubku frézování lze upravit pomocí našeho vlastního nástroje pro značení a popisování Voortman.
  Značení středícími body
  Značení středícími body poskytuje vodítko při dalším zpracování, jako například svařování Jedná se o nejjednodušší a nejrychlejší způsob označení vašich výrobků umožňující úsporu času a nákladů Středící body mohou rovněž naznačovat místo další operace, která je mimo možnosti tohoto stroje Značení středícími body vytváří velice malé odvrtané body, provedené vrtací jednotkou na tomto stroji

  Technická specifikace

  Voortman V325
  Pracovní rozsahmm3050 x 6100
  mm3050 x 9100
  mm3050 x 12100
  Tloušťkamm6 - 100
  Hmotnost polohováníkg9000
  Vrtání a polohováníservo motory
  Rychlost polohování osa Xmm/min30000
  Rychlost polohování osa Ymm/min27000
  Rychlost polohování osa Zmm/min18000
  Značení a popisovánífrézování/plazma
  Vrtání a plazmové 3D pálení úkosů1
  Maximální kroutící momentNm610
  Rychlost vrtací hlavaot/min (plynule)0 - 3500
  Výměník nástrojů2 x 10
  Uchycení nástrojůSK50
  Průměr vrtákůmm5 - 70
  Řezání závitůM6 - M36
  Plazmaaž do (amp)400
  Plamenem1
  Hmotnost stroje (základ)kg14000

  Integrace do vaší výroby

  Vytvářejte nabídky efektivněji, rychleji a přesněji

  Společnosti v zpracovatelském průmyslu i ve výrobě pracující s ocelí těží z rychlých a přesných nabídek. Nabídkový modul Vám jako společnosti poskytne informace o tom, kolik práce očekáváte v budoucnosti, ale také o tom jaké materiály potřebujete mít na skladě, kdo jsou Vaši stálí zákazníci a kolik objednávek můžete obdržet.

  Voortman nabízí jednoduchý modul nabídek, pomocí kterého můžete bez námahy převést nabídku na objednávku zakázky. Tento modul nabízí pokročilé funkce s kterými může být nabídka vytvořena efektivněji, rychleji a přesněji. Kromě toho je také k dispozici databáze CRM, kde lze sledovat otevřené nabídky dle jednotlivých zákazníků. SigmaNest s informacemi ze stroje Voortman automaticky vypočítává časy zpracování a umožňuje přizpůsobitelné výpočty nákladů pro jakýkoliv výrobek nebo sekundární proces. Toto Vám umožní sestavit přesnou nabídku dle specifikace zákazníka, založené na rychlé a přesné kalkulaci Vašich nákladů!

  Jedno řešení tvorby řezných plánů, které podporuje všechny Vaše stroje

  Vynikající program pro tvorbu řezných plánu je stejně důležitý jako samotný stroj. Proto jsou všechny stroje pro pálení plechů Voortman vybaveny jedním z nejpokročilejších programů pro přípravu řezných plánů, dostupných na trhu: SigmaNest. Společně s Voortmanem, nabízí SigmaNest širokou škálu modulárních a přizpůsobitelných funkcí, které Vám pomohu vytěžit maximum z Vašich výrobních procesů. Tento automatický software pro přípravu řezných plánů je instalován na počítač v kanceláři a pak je používán pro import souborů a jejich optimální umístění na standardní nebo zbytkový plech.

  Software nabízí možnost importu nejběžnějších souborových formátů v kovoprůmyslu. Lze rovněž přidat modul CAD importu a použít jej k přímému importu nativních formátů, aby bylo zajištěno že budou zachované všechny informace a eliminuje se duplicitní práce. SigmaNest generuje pro stroj specifické CNC výstupy, které jsou prostřednictvím softwaru VACAM převedeny na všechny požadované operace. Zjednodušte svůj výrobní proces a získejte, pomocí tohoto softwaru pro přípravu řezných plánů, ze svého stroje hotové díly.

  Efektivnější tvorba řezných plánů a úspora času a materiálu

  Všechny stroje a související programy zpracování mohu být načteny, graficky zobrazeny na časové ose kalendáře a spravované z tohoto centrálního řídícího panelu. To umožňuje automaticky nebo ručně přiřadit objednávky práce konkrétnímu stroji na základě typu operace, jako je vrtání a / nebo pálení, nebo na základě kapacity. Tento plánovací nástroj umožňuje optimální produktivitu prostřednictvím nástrojů pro-aktivního plánování strojů a analýzy vytížení!

  Když je použitý tzv. „Load Manager“ (správce využití) ve spojení s modulem „Color Offload“ (odebírání výrobků dle barev), plány se aktualizují v reálném čase, aby přesně odrážely stav výroby a obsluha může vidět jaký úkol následuje. Optimalizace pracovních postupů je zaručena!

  Sledujte pokrok a dodržujte termíny

  Jakmile je vše naplánováno, programy jsou dle čísel, typu materiálu nebo tloušťky, typu stroje a odhadovaného času, seřazeny ve frontě plánu a poté je obsluhou zahájena výroba. Po spuštění programu, poskytne stroj obsluze instrukce pro správnou montáž nástrojů a spotřebních dílů. Technologie jako řezné parametry, parametry vrtání a frézování jsou plně integrované v našem vlastním softwaru VACAM a jsou, na základě informací z programu, automaticky aplikovány. Proto se obsluha může soustředit na manuální operace okolo stroje.

  Při běhu modulu se zobrazuje odhadovaný čas zpracování a aktualizuje se plán, což Vám umožňuje vytvořit prognózu výroby za den, týden nebo měsíc. Je to přímo viditelné když se spustí určitý program nebo program skončí a následující začne, jaká je kapacita Vaší výroby, zda je třeba některé programy ještě rozdělit, jestli lze dodržet termíny a zda je nejlepší volbou outsourcing.

  Snadné odebírání a sledování v reálném čase

  Ve fázi plánování bylo sdružených několik objednávek, což šetří čas a materiál, protože se řezné plány provádějí efektivněji. Řezné plány jsou vytvořeny pro celé plechy, včetně využití existujících zbytkových plechů, takže je zapotřebí méně úkonů. Je Však důležité, aby tyto různé, kombinované objednávky bylo možné během odebírání hotových kusů snadno oddělit. Modul „Odebírání Výrobků dle Barev“ („Color Offload modul“) je inteligentní řešení pro sledování a odebírání výpalků, které eliminuje nejasnosti obsluhy tím že zobrazí jednotlivé výpalky v řezném plánu dle barev, které mohou být přiřazené dle konečného zákazníka, objednávky nebo dalšího směrování ve výrobě.

  Kromě toho jsou obsluze poskytovány informace, jako jsou podrobnosti o dílech nebo rozměry, takže obsluha je schopna provést přímou kontrolu kvality před předáním dílů na k dalšímu zpracování. Pokud byl výpalek vyroben s chybou, například kvůli selhání spotřebního materiálu, může obsluha v programu pro přípravu řezných plánů tento výpalek vybrat a odmítnout. Tato informace může být zadána do funkce Odebírání dle Barev a díl se automaticky znovu objeví v seznamu výroby objednávky v řezném plánu, čímž je umožněna jeho opětovná výroba.

  Vytvořte plnou integraci s MRP/ERP systémy a dalšími softwarovými balíčky

  SimTrans je on-line správce transakcí, který přemosťuje mezeru mezi různými softwarovými systémy od CAD/CAM tvorby řezných plánů přes automatizaci dílenských systémů až po další obchodní systémy (MPR nebo ERP). SimTrans Vám umožňuje pracovat se standardními databázovými průmyslovými formáty (SQL), rozhraními nebo souborovými rozhraními CSV/TXT a umožňuje nastavení pomocí systému MRP / ERP poměrně jednoduše a standardizovaně.

  SimTrans Vám umožňuje získávat správné informace z různých softwarových systémů v různých okamžicích procesu prostřednictvím nepřetržitého vzájemného toku dat. Všechna data generovaná v SigmaNest lze odeslat zpět do balíčků MRP / ERP. Data, jako jsou odhadované časy zpracování, odhadované náklady na zpracování, použité plechy, množství odpadu a aktualizace stavu programů. Tato automatizace umožňuje neustále sledování objednávek prostřednictvím aktualizací a zpětné vazby v reálném čase. Ale i naopak, pokud se v systému MRP provedou změny v objednávkách, zásobách, dodacích lhůtách nebo informacích o zákaznících, tato data se v SigmaNEST-u automaticky aktualizují.

  Hlavní výhody Voortman V325

  „I-cut“ korekce pro eliminaci zúžení
  Vysoká kvalita
  Úhlová odchylka nebo zúžení na řezné ploše je typickým problémem připisovaným plazmovému pálení. Voortman představil „I-cut“ korekci pro eliminaci úkosů způsobených plazmovým řezáním pomocí korekce úkosu, čímž zvýšil kvalitu výpalků.
  20-ti polohový automatický výměníky nástrojů
  Automatizace
  Automatický 20-ti polohový výměník nástrojů významně přispívá k optimální automatizaci stroje. S 20-ti nástroji, které má k dispozici, je stroj schopen pracovat hodiny bez jakéhokoliv zásahu obsluhy. Inovativní ovládací software VACAM předpovídá, kdy počet otvorů v řezném plánu přesáhne životnost vrtáku a pokud je předem založen nový vrták stejného průměru, tak ho stroj automaticky po dosažení životnosti vymění.
  Automatické odebírání strusky
  Automatizace
  Špony po vrtání jsou automaticky odstraněny pomocí integrovaného kartáče, aby se zajistilo, že pálení plazmou nebude přerušeno šponami ležícími na povrchu plechu. Kartáč na špony poskytuje stabilitu a maximální automatizaci při plazmovém pálení, a to tak, že nejprve povrch plechu zamete prvním přejezdem a pak druhým přejezdem s rotací kartáče dočistí a odstraní všechny zbylé špony. Špony, pro správnou likvidaci, padají do oddělené nádoby od plazmové strusky.
  Automatické odjehlení otvorů ze spodní strany pro splnění standardů kvality
  Automatizace
  Odjehlování je důležitá část pracovního postupu za účelem splnění současných standardů kvality a výroby dílů které jsou ihned po zpracování k dispozici. Stroj je vybaven automatickou jednotkou pro odjehlování, která může snížit celkové náklady na výrobek až o 30% oproti manuálnímu odjehlování a opracování hran u přesných dílů. Jednotka pro odjehlování rovněž umožňuje prodloužit životní cyklus vrtáků, protože není potřeba měnit vrták s první známkou otřepů z opotřebování. Produkty jsou připravené pro okamžitou manipulaci bez rizika zranění z otřepů.
  Automatické podávání a přesné měření křížovou kontrolou
  Vysoká kvalita
  Stroj používá postup dvojitého měření, aby zajistil že rozměry plechu jsou shodné se založeným plechem a načteným programem pro zpracování. Poté, co se plech přesune do stroje, tak aktivní lasery na polohovacích vozících změří délku, zatím co hydraulické upínání změří tloušťku materiálu. Když se zjistí neshody, objeví se výstraha a pozastaví se výroba čímž se výrazně sníží chyby v měření plechu.
  Dopravník pro automatické odebírání výpalků
  Automatizace
  Hotové díly jsou po vypálení spuštěny pomocí automatického odebíracího stolu na poháněný pásový dopravník pro další automatickou manipulaci. Může běžet nezávisle déle bez nutnosti odebírání výpalků obsluhou. Zařazením spojeného řezu do řezného plánu je možné ušetřit ještě více času pro zpracování společným odebráním celých řad dílů na dopravník. Model má menší mezeru pro pálení kterou se odvádí struska a prach, aby se zabránilo přepadnutí dílu do mezery. Měděné pásy jsou umístěné kolem odsávací mezery, aby se minimalizovaly problémy s kvalitou řezání při struskou způsobenou změnou výšky během zpracování.
  Inhibitor strusky pro lepší kvalitu pálení
  Vysoká kvalita
  Tvorba strusky v během propalu je častým problémem při plazmovém dělení. Propal vytváří tzv. vulkanický efekt, který vyfukuje roztavený kov ven z propalovaného otvoru na materiál a pak je ho nutné manuálně odstranit. Struska v dráze řezu snižuje kvalitu pálení. Stroj je schopen snížit problémy způsobené hromaděním strusky za pomoci inhibitoru strusky, který rozstříkne olej v oblasti propalu těsně před jeho startem, čímž zabraňuje tvorbě strusky a výrazně zvyšuje kvalitu řezu.
  Integrovaná ochrana proti záření oblouku
  Uživatelsky přívětivé
  Stroj je jediné průběžné centrum pro zpracování plechů s plnou ochranou proti záření oblouku kolem plazmové jednotky. Plazmovou část stroje obklopuje kompletní štít jako další bezpečnostní vrstva ochrany očí.
  Revoluční hořák pro pálení plamenem
  Uživatelsky přívětivé
  Model využívá pro maximální výkon revoluční GCE hořák pro pálení plamenem s jeho rychlou regulací výšky. Integrace systému automatického zapálení plamene a regulace výšky vytváří jeden stabilní hořák, který pomáhá Vaší obsluze při provozu stroje. Hořák používá standardní trysky GCE, a obsluha může, s minimálními prostoji, díky bajonetovému držáku hořák snadno vyměnit. Integrovaný manometr zobrazuje řezný tlak v reálném čase pro jeho snadné nastavení.
  Rozšířené pálení otvorů
  Vysoká kvalita
  Rozšířené pálení otvorů od Voortmanu bylo vyvinuté pro optimalizaci otvoru a vnitřních obrysů při řezání plazmou s vysoký rozlišením („high-definition plasma“) za účelem dosažení výsledků podobných při zpracování laserem. Společnost Voortman dále optimalizovala rozsah Hypertherm „True Hole“ a Kjellberg „Contour Cut“, vytvořením dokonalého propojení plazmové technologie od dodavatele a dynamického pohybu. Rozšířené pálení otvorů je aplikované jak na malé i středně velké otvory tak i na hranaté vnitřní obrysy a vytváří jejích perfektní provedení. Také je to užitečné pro pálení otvorů v hliníku a nerezové oceli pro lepší výsledky, než kdykoliv předtím.
  Rychlé polohování
  Produktivita
  Voortman vyvinul Voortman Regulaci Výšky (VHC) hořáku pro zkrácení doby jeho polohování. Optimalizované dráhy mezi řezy na stroji V304 redukují čas polohování na minimum a poskytují nejrychlejší kontrolu výšky hořáku na trhu. VHC Voortman Regulace Výšky je využívaná pro řezání plamenem i plasmou s rychlostí až 365 mm/s a s nepřekonatelným zrychlením 2000 mm/s2.
  SK50 / CAT50 karbidové vrtání a těžké frézování
  Produktivita
  Model je osazen masivní vrtací hlavou SK50. Výkonné vřeteno s kroutícím momentem 610 Nm vrtá bez námahy, karbidovým vrtákem, otvory s průměrem až 70 mm a optimalizované frézování přidává možnosti pro frézování ještě větších drážek a dalších otvorů. Dvojitý 10-ti polohový výměník nástrojů může být osazen 20-ti nástroji pro různé aplikace, které poskytují širokou škálu běžných procesů, jako vrtání, řezání závitů, zahlubování a odjehlování.
  Snadná opětovná montáž hořáku s 3D kolizí
  Produktivita
  Stroj je vybaven unikátním magnetickým kolizním systémem hořáku. Když hořák narazí do objektu jako je výpalek na stole, tak jeho znovu osazení obyčejně zabere nějaký čas a některé konstrukce potřebují i náhradní díly. 3D kolizní systém hořáku Voortman minimalizuje prostoje díky jednoduché opětovné montáži magnetického hořáku a okamžitému uvedení stroje do provozu.
  Snížení časů mezi jednotlivými řezy
  Produktivita
  Stroj je vybaven průlomovou Technologií Bezprostředního Pálení Voortman. (Instant Cut Technology) Byl vyvinut s cílem omezit volný pohyb mezi řezy zajištěním optimálních drah pohybů pokaždé, když se hořák přesouvá z jedné operace na druhou, čímž se zdvojnásobují výrobní možnosti. Úspora času exponenciálně roste, když se výroba skládá z malých výrobků s otvory, protože pokaždé když se hořák přesunuje mezi řezy tak šetříte cenné sekundy, které v krátkém čase přispějí k smysluplnému zvýšení produktivity. Technologie Bezprostředního Pálení je součástí řídícího software VACAM, který automaticky vytváří optimální výrobní mix mezi rychlostí a kvalitou.
  Na tomto stroji se postupně pracuje
  Informace budou přidávány postupně
  Tvorba webu Asimary s.r.o.