Voortman V303

Kompaktní pálení plechů

Dokonalé spolupůsobení mezi strojem a dílnou.

Jejich hlavní úkol se posune

Proč byste zatěžovali obsluhu strojů technickými problémy, jako je zdokonalování kvality řezu? Technici společnosti Voortman mají dlouholeté zkušenosti se zpracováním plechů a pálením nejsložitějších výrobků. Jsme schopni podělit se o naše znalosti a zkušenosti prostřednictvím dokonalé součinnosti mezi softwarem a hardwarem. Jinými slovy, nový stroj pro pálení plechů Voortman V303. S tímto strojem můžete své operátory jmenovat manažery. Jejich hlavní úkol se posune z obsluhy stroje na zakládání, odebírání a správu výroby.

Dokonalé spolupůsobení mezi strojem a dílnou

Abychom Vám mohli poskytnout co nejvíce zpětné vazby a informací ze stroje a aby váš stroj pro pálení plechů pracoval co nejefektivněji, byly do našeho řídícího systému VACAM přidány převratné funkce. Tímto způsobem můžete své operátory jmenovat manažery, protože jejich hlavní úkol se posune z obsluhy stroje na zakládání, odebírání a správu celé výroby. Jak? Přečtěte si více!

Maximální doba provozu se správou mezi-zásobníků

Funkce VACAM správa mezi-zásobníku umožňuje načíst a naplánovat více plechů do seznamu paměti, aby bylo možné spouštět více úloh v řadě bez zásahu obsluhy. Přehled paměti mezi-zásobníku Vám poskytuje jasný obraz o plánovaných úlohách a dává obsluze informace pro snadné určení nulových bodů, přehled potřebných nástrojů pro každý úkol a jejich předpřípravu. Výsledek Méně manuálních zásahů a maximální doba provozu díky maximální přípravě.

Buďte tam, jen když je potřeba

Náš řídící panel zobrazuje čas na proces (plazma nebo kyslýkový plamen), počet operací, které je ještě potřeba provést a zbývající čas výroby. Ale co je nejdůležitější; ukazuje, kdy je potřebná Vaše fyzická přítomnost u stroje pro ruční operaci. Takže práce v jiných částech dílny, v době kdy nepotřebujete být fyzicky u stroje, Vám umožní dosáhnout maximální efektivity. Jinými slovy; přidáváte hodnotu tam, kde je to v danou chvíli skutečně nejvíce potřeba.

Snadné plánování práce

Přehled plánování VACAM odstraňuje veškerou nejistotu ohledně plánování a času zpracování na Vašem stroji bez zbytečného papírování. Po pohledu na očekávané výrobní časy každé úlohy bude Vaše příprava výroby vědět, zda se všechny naplánované práce vejdou do celkového plánovaného času. Na samotném stroji může obsluha na první pohled vidět, které zakázky a kdy je potřeba pálit. Na základě zobrazených výrobních časů, intenzity proudu, tloušťky materiálu a nástrojů pro řezný plán, dokáže obsluha jednoduše odhadnout či může být řezný plán z hlediska posloupnosti naplánován a seskupen efektivněji.

Vytvořte řezný plán na zbytku nebo celém plechu

Pomocí funkce Ověření plechu můžete snadno zkontrolovat, zda se Váš řezný plán vejde na zbytek plechu z předchozího pálení a nebo na celý plech. Pomocí dobře viditelného laserového ukazatele je sledován celý vnější obrys vašeho řezného plánu. Je potřebná úprava? Bez prolému! Přemístěte a upravte nulový bod pomocí joysticku na ovládacím panelu. To platí i pro zbytky. Bez ohledu na polohu a tvar potřebujete pouze neporušený úhel. VACAM dokáže automaticky přepočítat všechny operace a nulové body a v případě potřeby otočit v softwaru cely řezný plán. Takže: Takže je hračka, připravit a spustit Váš řezný plán!

Největší obrazovka v oboru

Velká 24“ dotyková obrazovka Vám poskytuje více cenných informací a umožňuje větší interakci. Kombinace dotykové obrazovky a hardwarových tlačítek Vás udrží v při ovládání v kontaktu se strojem a umožní optimální sledování a nastavení procesu pálení. Obsluha stroje je snadná!

Bez manuálního zásahu

S novou technologií „Rozšířeného pálení úkosů“ je dokonce i pálení složitých úkosů plně automatizované a nevyžaduje žádnou manuální korekci nebo dokonce zkušební pálení korekčních vzorků. V kombinaci s naším Inhibitorem Strusky, pro minimalizaci tvorby strusky v průběhu propalu, technologií „Truevolt“ a technologií „Rozšířených otvorů“ je model V303 schopen plně automaticky pálit i ty nejsložitější výpalky. Poháněn zkušenostmi a inovacemi.

Posuňte kvalitu o krok dále

Náš interně vyvinutý řídící systém VACAM nám umožňuje převádět zkušenosti a znalosti do technických řešení. Jedná se o pokračující proces nepřetržitých úprav a doplňků. S naší vlastní Technologií Rozšířených otvorů jsme, na základě dynamiky našeho stroje, dále optimalizovali kvalitu různých obrysů. Vycházejíc se známé technologie „True-Hole“ od společnosti Hypertherm jsme tuto posunuli o krok dále a vytvořili dokonalou shodu mezi softwarem a mechanickými součástkami. Voortman „Rozšíření Otvorů - Xtended Hole Performance“ je dalším optimalizačním krokem k vytvoření vysoce kvalitních menších obrysů jako jsou drážky a obdélníkové otvory. Vše obsaženo v našem řídícím softwaru VACAM, bez dalších licenčních poplatků nebo nákupů a připraveno k použití.

Úpravy úkosů nechte na nás

Nemusíte řešit složité a časově náročné korekce úkosů. Naše nová technologie „Rozšíření úkosů“ je o okamžitém pálení úkosů bez před-pálení vzorků nebo kalibrace. Náš VACAM řídící software zná všechny kompletní geometrie úkosů včetně odpovídajících korekcí na základě velikosti špičky/plochy, úhlu úkosu a asymetrie. Stačí si vybrat upřednostňovaný tvar z naší aktuální databáze a stisknout start pro dokonalé pálení. Posunuli jsem dobře známe tabulky úkosů od Hypertherm o krok dále a přidali několik rozšíření a vyladění, aby se perfektně hodili k našemu vlastnímu stroji. Jednou výjimečnou vlastností je, že když jsou rozměry Vašeho plechu mimo, můžete upravit a nastavit hodnoty i po fázi programování. Po nezbytných úpravách může stejný řezný plán pokračovat bez nutnosti nového programování. Díky této nové funkci je práce na směny jednodušší.

Dokonale synchronizované pohyby

Výkonný software VACAM je schopen ovládat 9 os současně. S těmito přesnými a synchronizovanými pohyby je V303 schopen snadno provádět nejpokročilejší typy pálení. Přidáním této dynamiky celému stroji získáte vysokou míru flexibility, která Vám poskytne optimální kontrolu nad výškou a polohou hořáku při pálení. Není bezdůvodné, že pro pohyby v osách X a Y bylo zvolené šikmé ozubení na ozubnici i pastorku. Šikmé ozubení převodů poskytuje stroji přesnost polohování méně než 0,1 mm, což se odráží na Vašich konečných výpalcích.

Restart při zachování kvality

Několik důvodů může způsobit přerušení procesu pálení, pouze s omezujícím manuálním vlivem. To co můžete ovlivnit je způsob restartování. K většině nákladů dochází proto, že v procesu dochází ke ztrátě dílů poškozených restartováním nebo časově náročnými manuálními opravami. Naše rozšířená funkce restartu vytváří automatické vedení oblouku, čímž umožňuje plazmovému oblouku pokračovat v cestě s minimálním poškozením výpalku. Po krátké odstávce jste rychle zpět ve výrobě bez dalších nákladů při zachování kvality produktu.

Žádná kalibrace a snížené náklady na spotřební materiál

U V303 existuje spousta proměnných, které společně přispívají k optimální kvalitě pálení. Značnou měrou přispívá konstrukce hlavy pro pálení úkosů. Tato jednotka je osazena pouze 2 pohony. Tihle díly jsou ve výrobním procesu dokonale sladěny. Montáž této jednotky je tedy nezávislá na jakékoliv formě tolerance a nevyžaduje žádnou kalibraci. Pokud chcete zarovnat více dílů, vyžaduje to od Vás hodně kalibrace nebo dokonce externího servisního technika. Zejména při dělení dvěma hlavami pro pálení úkosů, které sdílejí stejnou kolej osy X, nelze kalibrační korekce použít u obou. To je jeden z důvodů upřednostnění naší mechanické jednotky pro pálení úkosů. Díky synchronizovaným osám a přesným pohybům ozubnice a pastorku máte plnou kontrolu nad kvalitou dělení i náklady na pálení. Mnoho strojů se potýká s vysokými náklady na spotřební díly kvůli nesprávné výšce hořáku. Naše mechanická konstrukce jednotky pro pálení úkosů zajišťuje perfektní výšku s nízkými náklady na spotřební díly a perfektní kvalitou pálení bez potřeby kalibrace. Převeďte prostoje na provozuschopnost pomocí svého stroje Voortman.

Kontinuální kvalita s TrueVolt

Chcete-li zajistit nejoptimálnější kvalitu pálení a nejvyšší životnost spotřebního materiálu, potřebujete aby byla tryska vzhledem k plechu udržována ve stejné výšce. Proto naše vlastní technologie „Truevolt“ okamžitě měří napětí oblouku a koriguje na základě opotřebení spotřebního dílu v reálném čase, přičemž udržuje tuto vzdálenost beze změny. Když můžete použít pouze předdefinované hodnoty, pozorujete že hlava se pomalu pohybuje směrem k plechu, aby tuto hodnotu stále splňovala. Krátká vzdálenost může rychle vést ke kolizi a ještě rychlejšímu opotřebení spotřebních dílů. S „TrueVolt“ zajišťujeme, aby opotřebení spotřebního materiálu nemělo vliv na proces pálení, což Vám poskytuje optimální výsledek pálení a delší využití Vašeho spotřebního materiálu.

Zvýšení kvality a snížení následného zpracování

Propalování plechu vede vždy k hromadění strusky, což ovlivňuje jak kvalitu pálení, tak dobu potřebnou pro Vaše následné zpracování. Náš Inhibitor Strusky je malá tryska v blízkosti hořáku, která rozstřikuje vrstvu oleje těsně před propalem. I při pálení otvorů, kde je velmi pravděpodobné, že kousek strusky může ovlivnit kvalitu otvoru, zjistíte že s touto vrstvičkou oleje se doba vašeho následného zpracování sníží a kvalita otvorů zlepší. Struska se nepřichytí k povrchu ale odskočí. Zabezpečíte vaší obsluze méně ručního čištění a nebudete muset separovat menší přilnuté výpalky.

Pro vedoucího Vaší dílny

Samozřejmě se stává, že si vedoucí Vaší dílny všimne potřebu manuální práce na nebo kolem stroje. V takovém případě, jim to ulehčíme jak je to jen možné. Přemýšlejte o snadném zakládání plechů a odebírání výpalků díky nízkému vedení osy X, snadné čištění Voortmanem vyvinutého pálicího stolu a mnohem více.

Jednoduchý krok nahoru

S průměrným řezným plánem obsahujícím 400 výpalků musí obsluha vystoupit na a sestoupit ze stolu minimálně 200 krát. Proto jsme se ujistili že výška našeho vedení osy X je téměř stejná jako schod, což usnadňuje zakládání plechů a odebírání výpalků. Čím více bude pracovní den postupovat, tím bude tato výhoda znatelnější. To Vám umožní maximálně ulehčit Vaší obsluze a zároveň maximálně využít Váš stroj pro pálení plechů.

Vezměte si od nás pálící stůl

Zpětnou vazbou z našeho vlastního výrobního závodu byla časové náročná práce při čištění pálicích stolů. Než bylo možné zásobník strusky vůbec zvednout, muselo být odebráno několik komponentů. Takže na tom naši konstruktéři na tom začali pracovat a vytvořili stůl vycházející z našich vlastních zkušeností. S minimálním množstvím komponent, snadno zvednutelnými čistícími zásobníky a fixačními částmi umístěnými mimo sekci pálení dokáže tento pálící stůl snížit dobu čištění až o 30%. Pro dosažení ještě většího snížení času než 30%, je zde možnost zvolit vibrační dopravník umístěný pod zásobníky stolu. Menší výpalky jsou pak automaticky, společně se struskou, dopraveny do přední části stolu. Tím se opět eliminuje množství potřebného času pro čištění a rovněž riziko že tyto malé díly budou celé pokryté struskou z následných operací, což zvýší kvalitu Vašich dílů.

Perfektní výška pálení a snížení nákladů

Synchronizované a přesně pohyby šikmého ozubení na ozubnici i pastorku poskytují našemu stroji velice dynamické využití všech os současně pro pohyby při pálení. Právě kvůli této bezprecedentní dynamice nejste závislí na pevné výšce pálení. Pevná výška pálení se rovná vyššímu napětí oblouku a vede k rychlejšímu opotřebení spotřebních dílů, vyšší spotřebě energie a nižší kvalitě pálení úkosů. Integrace přesných pohybů stroje umožňuje plnou kontrolu nad rychlostí pohybu i výškou hořáku pro nejvyšší kvalitu pálení a prokázala úsporu více než 1500 eur ročně.

Přesnost se šikmým ozubením

Ozubnice a pastorek se šikmým ozubením byly zvolené pro přesnost polohování lepší než 0,1 mm a schopnost zpracovat těžké díly. Zatížení na šikmém ozubení je rozloženo přes několik zubů což má za následek snížení opotřebení převodů i vedení. Aby bylo opotřebení co nejmenší a byla zajištěna maximální přesnost, je vedení chráněno pružným krytem proti prachu a nečistotám.

Snadná a rychlá výměna trysky

Při různých tloušťkách plechu a opotřebení spotřebního materiálu, je nevyhnutelná pravidelná výměna trysek. Konstrukce naší trysky pro pálení plamenem umožňuje, aby to bylo provedeno velice snadným a rychlím způsobem. S účinným bajonetovým uchycením a bez dalších komponent v cestě, je výměna rychlá a efektivní. Zvláště když jsou tyto akce prováděny několikrát denně, je minimalizace prostojů velice znatelná.

Maximalizujte životnost spotřebního materiálu

Chcete-li zajistit nejoptimálnější kvalitu pálení a nejvyšší životnost spotřebního materiálu, potřebujete aby byla tryska vzhledem k plechu udržována ve stejné výšce. Proto naše vlastní technologie „Truevolt“ okamžitě měří napětí oblouku a koriguje na základě opotřebení spotřebního dílu v reálném čase, přičemž udržuje tuto vzdálenost beze změny. Když můžete použít pouze předdefinované hodnoty, pozorujete že hlava se pomalu pohybuje směrem k plechu, aby tuto hodnotu stále splňovala. Krátká vzdálenost může rychle vést ke kolizi a ještě rychlejšímu opotřebení spotřebních dílů. S „TrueVolt“ zajišťujeme, aby opotřebení spotřebního materiálu nemělo vliv na proces pálení, což Vám poskytuje optimální výsledek pálení a delší využití Vašeho spotřebního materiálu.

Omezte svá rizika

Ti, kteří mají zkušenosti s pálením plamenem, vědí že při propalu materiálu může být struska rozfoukaná kolem stroje. Aby se minimalizovalo riziko požáru a zabránilo se nežádoucím prostojům, jsou všechny kabely plně zakryty, a tím chráněny. I boxy s plynem jsou bezpečně uloženy za kovovým krytem, aby se minimalizovalo riziko poškození a zaručila bezpečnost obsluhy.

Prodlužte dobu provozuschopnosti s méně ručním čištěním

Zařízení Voortman V303 je standardně dodáváno s 200 litrovou odpadní nádobou pod filtrační jednotkou, aby se snížil potřebný počet jejího manuálního vyprázdnění. Protože při manuálním vysypáním nádoby se stroj potýká s nucenými prostoji. Tam, kde menší nádoba znamená prostoje 10 - 15 minut za den, s velkou 200 l nádobou budete schopni prodloužit provoz stroje až o 50 hodin za rok.


  Fotogalerie

  Technická specifikace

  Voortman V303
  Pracovní šířkametr2 - 3*
  Pracovní délkametr4,0 - 30*
  Rychlost pálenímm/min0 - 7000
  Rychlost rychloposuvumm/min20000
  Max. tloušťka pálenímm3 - 200
  Max. počet 3D plazmových hořáků2
  Max. počet hořáků pro pálení plamenem2
  *Větší šířky a délky možné na vyžádání
  Na tomto stroji se postupně pracuje
  Informace budou přidávány postupně
  Tvorba webu Asimary s.r.o.