Remmert Retrofit

RetroFit od společnosti Remmert

Optimální pro všechny, kdo hledají modernizaci skladu v souladu s jejich požadavky. Nekomplikovaný, rychlý, podle zákaznických požadavků.
Máte zájem?
Zažádejte si o nabídku

Pro maximální využití skladovacího systému může být zapotřebí jeho modernizace. Proto byste si měli čas od času položit následující otázky

 • Jak jsou zabezpečeny doby výpadku a náhradní díly?
 • Odpovídá stupeň automatizace mého skladu dnešním možnostem?
 • Je můj sklad zcela integrován do mého IT prostředí?
 • Používám uživatelsky přátelský software?
 • Jak vypadá energetická bilance mého skladu?

Přehled všech výhod RetroFitu:

 • Menší prostoje
 • Vyšší stupeň automatizace
 • Velké úspory energie
 • Menší využití personálu a menší náklady na údržbu
 • Snížení průběžných časů o min. 20 %
 • Vyšší dostupnost skladu min. 98 %
 • Zvýšení produktivity o min. 30%

Dobré důvody pro Remmert RetroFit

Ozdravíme Váš sklad - rychle a nekomplikovaně

Naše know how: optimalizace výrobních a intralogistických procesů. Abyste se mohli nerušeně věnovat svým hlavním činnostem, provedeme RetroFit během běžného procesu.

Nezávislost na výrobci

Protože Remmert připravuje RetroFit koncepty specificky pro zakázku a nezávisle na výrobci, dají se snadno modernizovat i skladovací systémy jiných výrobců.

Specifický pro zákaznické požadavky

Řešení pro komplexní problematiku z jedné ruky: společně s Vám vypracujeme každý RetroFit koncept speciálně pro Vaše požadavky.

Úspora nákladů

Rychleji, snadněji, výhodněji: RetroFit je výhodnější než nákup nového produktu. Navíc můžete svůj skladovací systém bez problémů modernizovat při běžném provozu, čímž odpadají náklady spojené se zastavením výroby. A samozřejmě je to rychlejší než nová instalace.

Komplexní servis

Společnost Remmert zůstává Vaším průvodcem: i po úspěšném provedení RetroFitu jsme dál na Vaší straně! Díky servisnímu partnerství Remmert - 24/7.

Cesta k rozhodnutí ve třech krocích:

1. Seznamovací pohovor

 • Vy poznáte nás a my poznáme Vás a cíle, které vyžadujete od svého skladovacího systému.
 • Tak můžeme plně vyhovět Vašim potřebám.

2. Remmert check

 • Detailní seznámení
 • Koncept řešení
 • Výsledek

3. Základní koncept RetroFitu

 • Po důkladné analýze od nás dostanete obšírnou zprávu o stavu, optimalizaci a rizicích, tedy všechny důležité informace pro optimální rozhodnutí.
 • Navíc na základě Vašich cílů, výsledků kontroly a relevantních bezpečnostních předpisů a norem pro Vás vypracujeme základní koncept RetroFitu.
 • Plus = rozpočet včetně srovnání s novou investicí

Služby Remmert RetroFit

 • Výměna už nevýkonných nebo zastaralých komponent
 • Obnovení dostupnosti náhradních dílů
 • Připojení aktuálních technologií, např. přechod z S5 na S7
 • Optimalizace rozhraní
 • Update nebo integrace systému skladového hospodářství a napojení na systémy ERP
 • Optimalizovaní celkového konceptu skladové logistiky
 • Nové pohony a koncepty pohonů např. pro zvedací nebo pojezdové ústrojí
 • Optimalizování konceptů toku materiálu a informací
 • Aktuální koncepty pro regálové obslužné přístroje a bezpečnost
 • Vytvoření automatizace
 • Rozšíření pro vizualizaci procesu
 • Napojení obráběcích strojů

Náš servis - poprodejní servis 24/7

Ihned po uvedení Vašeho skladovacího systému do provozu začíná naše servisní partnerství, tak aby Vaše systémy Remmert vždy poskytovaly optimální výkon. Náš podpůrný tým složený s odborníků s víceletými zkušenostmi z oblasti výroby strojů a zařízení je Vám vždy k dispozici - po 24 hodin. Využijte naše individuální a standardizované servisní balíčky.

Fotogalerie

Tvorba webu Asimary s.r.o.