Remmert LaserFlex

LaserFLEX od společnosti Remmert

Automatizační řešení pro laserová zařízení. Nejrychlejší řešení pro plně automatické zásobování a vyklízení laserových zařízení.
Máte zájem?
Zažádejte si o nabídku

Všechny výhody souhrnně

 • Doba výměny 60 sekund (u 3015)
 • Vysoce automatizované výrobní procesy
 • Rozdělení zásobování a vyklízení laseru
 • Integrace laserových zařízení bez ohledu na výrobce
 • Flexibilní uspořádání skladu s věžovými skladovacími systémy nebo velkými systémy
 • Snížení prostojů obráběcích strojů

Automatizační technika, která přesvědčí

 • Dimenzována pro plechy ve formátu 3015 a 4020
 • Vidlicová jednotka jako vykladač
 • Vakuová jednotka jako přívodní zařízení
 • Standardní rozhraní k SPS a IT
 • Připojení více laserových zařízení v řetězovém uspořádání
 • Integrace do stávajícího skladovacího a výrobního prostředí

Nejrychlejší řešení na trhu

LaserFLEX je vybaven dvěma automatizačními jednotkami - přívodním zařízením a vykladačem. Zásobování laserového zařízení je tak u společnosti Remmert rozděleno. Po uříznutí plechu zvedne vidlicová jednotka nového systému zpracovanou kovovou tabuli z výměnného stolu laseru. Současně vakuová jednotka odebere novou tabuli z připojeného skladu. Jakmile vykladač uloží tabuli plechu zpět nebo ji připraví vedle stroje, dodá přívodní zařízení do laseru novou tabuli. K tomu potřebuje LaserFLEX jen 60 sekund - podle srovnávací studie společnosti Remmert je tak nejrychlejším systémem na trhu.

Efektivní procesy s vyšším stupněm automatizace

Podle požadavků uživatelů je LaserFLEX  koncipován pro plechy ve formátu 3015 a 4020. Díky standardnímu rozhraní k PLC a IT je možné současně integrovat více laserů nezávisle na jejich výrobci a paralelně je pomocí jedné jediné robotické aplikace zásobovat materiálem. Flexibilní je také připojení na skladovací techniku. Pro rychlý přístup mohou uživatelé skladovat plechy v bezprostřední blízkosti výroby, ve věžových skladovacích systémech s jednostrannou nebo dvoustrannou věží. Připojení na větší nebo stávající skladovací systémy Remmert je rovněž možné.

 

Prostoje připojených strojů se blíží nule, optimálně podporovány jsou i lasery s vysokou rychlostí obrábění.

Nová robotická aplikace pro plechy umožňuje dosáhnout vyššího stupně automatizace u laserově podporované výroby.

Videogalerie

Remmert Laser FLEX Stand alone
Věžový skladovací systém Remmert BASIC Tower s Laser FLEX
Věžový skladovací systém Remmert BASIC Tower s Laser FLEX - a 2 laser
Tvorba webu Asimary s.r.o.